В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще коментира правната регламентация на 2 случая за прекратяване на трудов договор. Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.