„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 28.12.2017 год.

В прикачения звуков файл сътрудникът по трудовоправните въпроси към Регионалния съвет на КНСБ Разград Иван Димитров акцентира на прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие при липса на необходимото образование или професионална квалификация на работника или служителя за изпълняваната работа.