„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 28.07.2016 год.

В днешното издание на рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров започва една нова обширна тема свързана с правната регламентация на колективното трудово договаряне на всички равнища и колективния трудов договор. Подробностите можете да чуете в прикачения звуков файл.