„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 28.07.2017 г.

Сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа темата за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или служителя с предизвестие. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.