„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 27.10.2016 год.

Сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров ще ви представи темата за исковете за неизпълнение на колективния трудов договор, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.