В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разнищи темата за установяването на критериите за представителство на синдикалните работодателски организации. Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.