В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров ще акцентира на прекратяването на трудовия договор при липса на качества за изпълнение на работата от страна на работника или служителя. Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.