„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 21.07.2016 год.

В днешното издание на рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ- Разград Иван Димитров ще приключи темата касаеща трудовите спорове и конкретно днес ще разгледа иска за поправка на основанието за уволнение.