„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 20.10.2016 год.

В днешното издание на рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров ще продължи обширната тема за колективното трудово договаряне. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.