„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 17.05.2018 год.

В днешното издание на рубриката “Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров днес ще разгледа темата за масовите уволнения. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.