„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 15.09.2016 год.

Сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров продължава темата за колективното трудово договаряне и конкретно задължението на работодателя да преговаря за сключване на колективен трудов договор. Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.