В рубриката „Вашите консултации”, сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров, ще разгледа проблемите около прекратяването на трудовия договор от работодателя при спиране на работата за повече от 15 дни работни дни.