„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 13.10.2016 год.

Сътрудникът по трудово-правните въпроси в Регионалния съвет на КНСБ Иван Димитров продължава темата, свързана с колективното трудово договаряне, с акцент – влизане в сила на колективния трудов договор и неговото времетраене.
Подробностите, чуйте в прикачения звуков файл.