„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 12.04.2018 год.

В рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще представи темата за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие поради конфликт на интереси. Подробностите – в прикачения звуков файл.