„Вашите консултации“ с Иван Димитров – 1.09.2016 год.

В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ – Разград Иван Димитров ще продължи с темата касаеща колективното трудово договаряне в предприятията и конкретно задължението на синдикалната организация да предоставя информация във връзка с водени преговори. Подробности по темата може да чуете в прикачения звуков файл.