Колко процента от домакинствата в Лудогорието ползват интернет, кои са по-активни в социалните мрежи – жените или мъжете и ползваме ли мрежата за връзка с държавната администрация – отговорите на тези въпросите ще научите от направеното проучване от отдел „Статистически изследвания – Разград в прикачения звуков файл.