Днес НЧ „Съзнание 1963“ – с. Просторно празнува 55-годишен юбилей. Читалищният секретар Татяна Георгиева разказва интересни подробности от историята на културно-образователната институция, които може да чуете в прикачения звуков файл.