„Актуално“ – 26.04.2018 год.

97 години от създаването си отбелязва днес Професионалната гимназия по транспорт и строителство «Христо Смирненски» Разград. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.