„Актуално“ – 24.10.2016 год.

Институтът по социални дейности и практики представи информация за текущите промени в законодателството, свързани с осигуряването на защитата на децата – жертви на насилие и възрастните със статут на уязвими жертви. Подробностите – в прикачения звуков файл.