Националният статистически институт съвместно с Евростат и 11 държави – членки на ЕС, започна подготовката на Европейската олимпиада по статистика, която ще се проведе по време на Българското председателство на ЕС – от края на януари 2018 г. до средата на месец май. Подробностите – в прикачения звуков файл.