132 лица в неравностойно положение ще ползват услугите „Личен асистент” и „Личен помощник”. Община Разград продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез създаване на център към Домашен социален патронаж. Средствата се осигуряват от държавния бюджет, а администрирането се финансира от Община Разград, съобщи директорът на Домашен социален патронаж Янка Георгиева. С дейностите са ангажирани 40 лични асистенти и 15 домашни помощници. Подробности ще научите от интервюто с Янка Георгиева.