„Актуално“ – С редица събития Община Разград отбелязва Световния ден на социалната работа и социалния работник – 14.03.2018 год.

На 20.03. се отбелязва Световният ден на социалната работа и социалния работник. С редица инициативи Община Разград ще отбележи събитието, подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.