„Актуално“ – с Ненчо Димитров – 11.10.2016 год.

Новият директор на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело” е 58-годишният Ненчо Димитров. Чуйто от първо лице неговото представяне.