„Актуално“ – с кмета д-р В. Василев за благоустрояването на ж.к. „Орел“ – 27.01.2017 год.

Община Разград сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектно предложение за „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“.

В прикачения звуков файл може да чуете от кмета д-р В. Василев на каква стойност е инвестицията и какви дейности предстоят.