В рубриката „Актуално” Димитър Петров разговаря с Небойша Станкович, роден и живеещ в град Ниш, Сърбия. Небойша Станкович идва за трети път в Разград, за да участва в Международната есперантска творческа среща „Абритус”. В България по линия на есперантското движение е за десети път. Той споделя с особено топли чувства приятелствата си в Разград с есперантисти, поети и библиотекари. Подробностите – в прикачения звуков файл.