Днес Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград проведе първото си за годината заседание. На него бе утвърден държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. на територията на Област Разград, представен от Ангел Петков – началникът на Регионалното управление на образованието.

В заседанието участваха представители на общините от Лудогорието, бюрата по труда, на синдикатите и работодателските организации. Чуйте в прикачения звуков файл какви специалности ще предлагат учебните заведения в Лудогорието.

59 паралелки от по 24 ученика в клас се предвижда да бъдат разкрити през новата учебна година, от тях 20 са в профилирани и 38 – в професионални училища. Недостигът на ученици обаче отсега е 247 – обясни Петков. Завършващите седми клас са 1073, а местата в паралелките – 1320. Анализ на РУО сочи, че през последните години изпълнението на план-приема е било между 71 и 83%. Завишение в плановете за новата учебна година има по отношение на професионалните гимназии, а в профилираните гимназии в Разград броят на паралелките се запазва.

Планира се обучение по седем нови за областта и училищата специалности – „Полевъдство“ в ПГ-Кубрат, „Организация на туризма и свободното време“ в ПГИ“Робер Шуман“-Разград, „Стругарство“ и „Заваряване“ в НПТГ“Шандор Петьофи“-Разград, „Производство на мебели“ и „Дограма и стъклопоставяне“ в ПГТС“Христо Смирненски“-Разград, „Организация и технология на фризьорските услуги“ в ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“-Разград. Специалностите са заявени от по няколко фирми от региона, които имат нужда от служители с такова образование – уточни още Петков.