Каква година изпраща Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетните в Кубрат? Разбор анализ на изминалите 12 месеца представя д-р Надие Карагьозова – секретар на местната комисия и ръководител на клуб „Емпатия”. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.