Стените на голяма част от водоемите в Разградска област са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, което е в нарушение на мерките за безопасност, информира днес зам. областния управител Нурие Црънгалова.

Неизправни изпускатели имат язовирите „Китанчево“, Бисерци“ и „Юпер“ е констатирала при проверка Междуведомствената комисия. Нивата на всички действащи водоеми са под изискуемите 60% и могат да поемат допълнителни количества вода при интензивни валежи и снеготопене. Вече има съставени и два акта на кмета на Кубрат за неизпълнени предписания. Санкцията при първо нарушение е 1000 лв., каза Црънгалова.

Областна администрация Разград кандидатства пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии с три проекта на стойност 80 000 лв. Средствата са за прочистване на коритата  на реките Крапинец, Топчийска и Сазлъка. Подробностите по темата в прикачения звуков файл от зам. областния управител на Разград Нурие Црънгалова.