Намаление на  криминалните престъпления регистрират от ОДМВР – Разград

От началото на 2018 г. до момента в ОДМВР Разград са регистрирани 859 криминални престъпления, спрямо 826 за периода на 2017 г., което е намаление с 0,73%. Коефициентът на престъпност или брой регистрирани престъпления на 100 хил.души е 638,95, за 2017 г. този показател е бил 641,27.

Анализът на статистическо наблюдение на оперативната обстановка и престъпността през м.август 2018 г. показва намаление в нивото на регистрираните криминални престъпления, сравнено със същия период на 2017 г. За периода няма регистрирани тежки криминални престъпления.

От началото на месец август са регистрирани общо 88 криминални престъпления, като за сравнение със същия период на 2017 г. регистрираните престъпления са били 107, което е намаление с 17,76%. Най-голямо намаление се отчита при престъпленията против собствеността и при общоопасните престъпления.

Коефициентът на престъпност за м.август или брой престъпления на 100 хил. души е 68,15 престъпления, като за 2017 г. е бил 82,87.

Разкритите престъпления са 29, което е 32,95% разкриваемост. През периода са разкрити и 19 престъпления от минал период.

Престъпленията против личността за месец август 2018 г. са 11, за август  2017г. са били 13, което е намаление с 15,38%.

Иззетите количества наркотични вещества през месец август са 11,55 килограма амфетамин, 88,3 грама „чай“, 79,6 грама марихуана, както и 165 кг „зелена маса“ канабис.

Подробностите от зам.-директорът на ОД на МВР – Разград Константин Костов.