„Актуално“ – стартира обществена трапезария в Домашен социален патронаж от началото на март – 2.03.2018 год.

Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” от началото на месец март до края на 2018 година. Това стана възможно благодарение на одобреното проектно предложение и сключен договор между Фонд „Социална закрила” и местната управа. Финансирането е в размер на 30 015 лв. Подробности може да чуете в прикачения звуков файл от Янка Георгиева – директор на Домашен социален патронаж.