Пореден апел за спазване на противопожарните правила отправят ръководството и екипът на Северноцентралното държавно предприятие. Подробностите – в прикачения звуков файл.