„Актуално“ – свободни работни места – 21.11.2016 год.

За търсещите работа е следващата информация за свободните работни места, която може да чуете в прикачения звуков.