„Актуално“ – свободни работни места – 17.10.2016 год.

По понеделнишки ще ви представим и актуална информация аз свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Разград.