Спазваме установената традиция всеки понеделник да ви поднасяме информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Разград. Подробности кои са вакантните позиции може да чуете в прикачения звуков файл.