„Актуално“ – свободните работни места – 3.10.2016 год.

В „Актуално“ ще ви представим информация за вакантните позиции, обявени в Бюрото по труда в Разград.