„Актуално“ – свободните работни места – 12.09.2016 год.

В прикачения звуков файл търсещите реализация на трудовия пазар могат да чуят кои са вакантните позиции, обявени в Бюрото по труда в Разград.