„Актуално“ – свободните работни места в Бюрото по труда в Разград – 16.01.2017 год.

В прикачения звуков файл може да чуете кои са вакантните позиции, обявени в Бюрото по труда в Разград.