„Актуално“ – свободните работни места в Бюрото по труда към 28 ноември 2016 год.

В прикачения звуков файл може да чуете какви са обявените в Бюрото по труда в Разград вакантни позиции. Повече подробности може да потърсите при трудовите посредници в БТ – Разград.