Представители на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, Областната дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция “Земеделие“, общинските администрации, арендатори и собственици на земеделски земи се събраха на среща в областна администрация днес.

Те обсъдиха прилагането на Наредбата за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциозни дейности.

Председателят на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела“ Славейко Рашев обясни, че често малките производители не изпращат уведомителни писма до собствениците на пчелини, което е пагубно за популациите от пчелните семейства. Рашев повдигна въпроса и за нерегламентираното внасяне и използване на забранени препарати от земеделските стопани. От Областната дирекция по безопасност на храните обясниха, че през последните години по границата с южната ни съседка Турция стриктно се проверяват внасяните препарати.

В крайна сметка и производители, и пчелари се обединиха около тезата, че ако и двете страни са отговорни и изрядно спазват всички правила, няма да има проблеми.