„Актуално“ – как ще се издават удостоверения за гласуване за изборите на 6 ноември – 21.10.2016 год.

Звената „Български документи за самоличност” при СДВР и ОД на МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, националния референдум и частичните избори за кмет. Подробностите как ще се случи това може да чуете в прикачения звуков файл.