Във второто издание на рубриката ни „Зелен календар” нашият сътрудник Радка Стоянова ще ни запознае с есперантските семейства.
Подробностите – в прикачения звуков файл.