Актуално Здравко Душков – 07.10.2015 год.

В днешната рубрика „Актуално” ще ви срещнем със Здравко Душков – председател на Общинския клуб по футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите се, който ще разкаже подробности около организацията на 19-тия Благотворителен турнир по футбол за деца настанени за отглеждане в институции и техни връстници от основните училища, който започва тази събота от 9.00 часа в спортната зала на Основно училище „Васил Левски”.