„Актуално“ – вакантни места в Бюрото по труда – 26.07.2016 год.

В прикачения звуков файл може да чуете какви свободни работни места са обявени в Бюрото по труда в Разград.