„Актуална тема на деня“ – AХУ обяви две покани за прием на проекти – 6.02.2018 год.

В прикачения звуков файл ви представяме информация за стартиралите два конкурса за финансиране на проектни предложения от Агенцията за хората с увреждания на теми: рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.