„Актуална тема на деня“ – 19.09.2016 год.

В рубриката „Актуална тема на деня“ ще ви направим съпричастни на преминалия тази събота през Разград Световен пробег за мир. Кой посрещна лекоатлетите в нашия град, на кого връчиха Факела на мира и къде ще финишират, подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.