Министерство на здравеопазването обявява Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето“, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Разград.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Конкурсът включва две подтеми:
Първа подтема: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!”
Втора подтема: „Храни се здравословно и спортувай редовно!”

Подробности за регламента може да чуете в прикачения звуков файл.