В „Актуална тема на деня” ще ви дадем подробности от провелия се пътуващ семинар за лидери на ученически превантивни клубове.
Конкретиката – в прикачения звуков файл.