„Актуална тема на деня“ – 129 години от рождението на международния език есперанто – 26.07.2016 год.

На днешната дата през 1887 г. полският филолог Людвик Заменхоф публикува книгата си, която на практика е и първият учебник по изучаване на създадения от него език eсперанто. Любопитни подробности може да чуете в прикачения звуков файл.