„Актуална тема на деня“ – 12.09.2016 год.

Новоучреденото сдружение „Образование и бъдеще” стартира дейността си с детски фотоконкурс под надслов „Денят на първия звънец“. За мисията на сдружението, учредителите и регламента за участие в конкурса, подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.