„Актуална тема на деня“ – Установени са липси на части в ОП „Разградлес” – 25.07.2016 год.

Директорът на ОП „Разградлес” инж. Милена Манева е внесла при кмета на Община Разград д-р Валентин Василев докладна записка, въз основа на която става ясно, че в резултат на проведена инвентаризация са установени липси на части.
Още по темата, чуйте от първо лице в прикачения файл.